kategória
szerző
cím
kiadó
ISBN
évszám
ár
-
leírás
A mezők bármelyike illeszkedjen
A mezők mind illeszkedjen
Líra törzsvásárlónak további kedvezmények>
 
 
Ingyenes szállítás 10.000 Ft felett

Booklassic

  -   48 találat összesen, 3 oldalon
rendezés:
találatok/oldal:
nézet:
oldal:
Wyspianski, Stanislaw - Akropolis [eKönyv: epub, mobi]

Akropolis [eKönyv: epub, mobi]

Wyspianski, Stanislaw

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Stanis³aw WyspiañskiPolski dramaturg, poeta okresu M³odej Polski, malarz, grafik. Studiowa³ w krakowskiej Szkole Sztuk Piêknych oraz historiê sztuki, literaturê i historiê na UJ. W latach 1890-1894 podró¿owa³ po Europie (W³ochy, Szwajcaria, Francja, Niemcy, Praga czeska). O¿eniony z...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
137 Ft
Lange Antoni - Amor i Faun [eKönyv: epub, mobi]

Amor i Faun [eKönyv: epub, mobi]

Lange Antoni

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Antoni LangePoeta, prozaik, t³umacz.Pochodzi³ z rodziny ¿ydowskiej inteligencji. Ojciec poety, polskipatriota, bra³ udzia³ w powstaniu listopadowym. Antoni wyniós³ z domukult poezji romantycznej.Usuniêty przez w³adze carskie ze studiów na Wydziale PrzyrodniczymUniwersytetu Warszawskiego...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
137 Ft
Joseph Conrad - Amy Foster [eKönyv: epub, mobi]

Amy Foster [eKönyv: epub, mobi]

Joseph Conrad

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Joseph ConradW³a¶c. Józef Teodor Konrad Korzeniowski, ang. pisarz polskiego pochodzenia; pseudonim artystyczny utworzy³ od dwóch ze swych imion. Syn literata Apolla Korzeniowskiego zaanga¿owanego w przygotowania do powstania styczniowego, jako ma³e dziecko towarzyszy³ rodzicom skazanym w...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
137 Ft
Lange Antoni - Babunia [eKönyv: epub, mobi]

Babunia [eKönyv: epub, mobi]

Lange Antoni

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Antoni LangePoeta, prozaik, t³umacz.Pochodzi³ z rodziny ¿ydowskiej inteligencji. Ojciec poety, polskipatriota, bra³ udzia³ w powstaniu listopadowym. Antoni wyniós³ z domukult poezji romantycznej.Usuniêty przez w³adze carskie ze studiów na Wydziale PrzyrodniczymUniwersytetu Warszawskiego...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
137 Ft
Józef Ignacy Kraszewski Stanislaw Jachowicz, - Bajki i powiastki [eKönyv: epub, mobi]

Bajki i powiastki [eKönyv: epub, mobi]

Józef Ignacy Kraszewski Stanislaw Jachowicz,

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Stanis³aw JachowiczPoeta, bajkopisarz, pedagog, dzia³acz charytatywny.Ukoñczy³ szko³ê pijarów w Rzeszowie oraz gimnazjum w Stanis³awowie. Studiowa³ na wydziale filozoficznym na Uniwersytecie we Lwowie. Na studiach by³ wspó³za³o¿ycielem i wp³ywowym cz³onkiem tajnego Towarzystwa...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
275 Ft
Janusz Korczak - Bankructwo ma³ego D¿eka [eKönyv: epub, mobi]

Bankructwo ma³ego D¿eka [eKönyv: epub, mobi]

Janusz Korczak

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Janusz KorczakW³a¶c. Henryk Goldszmit.Z wykszta³cenia i zawodu lekarz, zas³yn±³ jako pedagog i psycholog dzieciêcy, twórca niezwykle nowatorskiego systemu wychowawczego, opartego na zasadach demokracji, szczero¶ci, szacunku oraz wszechstronnej aktywizacji spo³ecznej dzieci (np. jego...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
275 Ft
Chamfort Sébastien-Roch Nicolas de - Charaktery i anegdoty [eKönyv: epub, mobi]

Charaktery i anegdoty [eKönyv: epub, mobi]

Chamfort Sébastien-Roch Nicolas de

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Sébastien-Roch Nicolas de ChamfortFrancuski literat z epoki O¶wiecenia. Tworzy³ w ró¿nych gatunkach, pisa³ zarówno poezje, jak i artyku³y polityczne oraz krytycznoliterackie, listy, komedie czy aforyzmy. Cz³onek lo¿y masoñskiej "Les Neuf S?urs" oraz jakobin.Chamfort pochodzi³...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
275 Ft
Korotynski Wincenty - Czem chata bogata, tem rada [eKönyv: epub, mobi]

Czem chata bogata, tem rada [eKönyv: epub, mobi]

Korotynski Wincenty

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Wincenty KorotyñskiPoeta, dziennikarz, t³umacz, cz³onek komisji Archeologicznej oraz Komitetu Statystycznego w Wilnie, jeden z redaktorów S³ownika Jêzyka Polskiego wydawanego w Wilnie przez Mieczys³awa Orgelbrandta. Do podjêcia twórczo¶ci literackiej zachêci³ go Ludwik Kondratowicz...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
137 Ft
Grabski W³adys³aw - Dwa lata pracy u podstaw pañstwowo¶ci naszej (1924-1925) [eKönyv: epub, mobi]

Dwa lata pracy u podstaw pañstwowo¶ci naszej (1924-1925) [eKönyv: epub, mobi]

Grabski W³adys³aw

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
W³adys³aw GrabskiPolski polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, minister skarbu oraz dwukrotny premier II RP, autor reformy walutowej.Uczêszcza³ do V Gimnazjum Filologicznego w Warszawie; studiowa³ na École des Sciences Politiques w Pary¿u oraz historiê i ekonomiê na...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
275 Ft
An-ski Sz. - Dybuk [eKönyv: epub, mobi]

Dybuk [eKönyv: epub, mobi]

An-ski Sz.

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Sz. An-skiW³a¶c. Szlojme Zajnwl Rapoport.Pisarz jêzyka rosyjskiego i jidysz, etnograf, aktywista polityczny.Urodzi³ siê w Cza¶nikach w ubogiej rodzinie. Jeszcze kiedy by³ dzieckiem jego rodzice przeprowadzili siê do Witebska, gdzie Szlojme uczy³ siê w chederze i bejt midraszu. Do¶æ...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
137 Ft
Gliscinski Konrad - Dyskursy prawa autorskiego - krótka historia [eKönyv: epub, mobi]

Dyskursy prawa autorskiego - krótka historia [eKönyv: epub, mobi]

Gliscinski Konrad

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Konrad Gli¶ciñskiPrawnik. Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego UJ, przygotowuj±cy pod opiek± pani Prof. El¿biety Traple rozprawê dotycz±c± modelów ochrony dóbr niematerialnych oraz in-house legal counsel w grupie Jagielloñskiego Centrum Innowacji. Ukoñczy³ wydzia³ Prawa i...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
275 Ft
Ehrenberg Gustaw - D¼wiêki minionych lat [eKönyv: epub, mobi]

D¼wiêki minionych lat [eKönyv: epub, mobi]

Ehrenberg Gustaw

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Gustaw EhrenbergPolski poeta, t³umacz Dantego i Shakespeare'a. W 1833 r. przyjecha³ z Warszawy do Krakowa, gdzie wst±pi³ do tajnego Stowarzyszenia Akademickiego. W 1836 r. do³±czy³ do podziemnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego. Pisa³ propagandowe pie¶ni, prowadzi³ dzia³alno¶æ w¶ród...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
137 Ft
Janusz Korczak - Dziecko w rodzinie [eKönyv: epub, mobi]

Dziecko w rodzinie [eKönyv: epub, mobi]

Janusz Korczak

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Janusz KorczakW³a¶c. Henryk Goldszmit.Z wykszta³cenia i zawodu lekarz, zas³yn±³ jako pedagog i psycholog dzieciêcy, twórca niezwykle nowatorskiego systemu wychowawczego, opartego na zasadach demokracji, szczero¶ci, szacunku oraz wszechstronnej aktywizacji spo³ecznej dzieci (np. jego...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
275 Ft
Gustav Meyrink - Golem [eKönyv: epub, mobi]

Golem [eKönyv: epub, mobi]

Gustav Meyrink

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Gustav MeyrinkW³a¶c. Gustav Meyer. Austriacki pisarz, nie¶lubny syn barona Karla von Varnbüler von und zuHemmingen oraz aktorki Marii Wilhelminy Adelheyd Meier. Mistyk, zainteresowany okultyzmem oraz zjawiskami parapsychicznymi.Debiutowa³ opowiadaniami satyrycznymi drukowanymi w...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
275 Ft
Janusz Korczak - Kiedy znów bêdê ma³y [eKönyv: epub, mobi]

Kiedy znów bêdê ma³y [eKönyv: epub, mobi]

Janusz Korczak

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Janusz KorczakW³a¶c. Henryk Goldszmit.Z wykszta³cenia i zawodu lekarz, zas³yn±³ jako pedagog i psycholog dzieciêcy, twórca niezwykle nowatorskiego systemu wychowawczego, opartego na zasadach demokracji, szczero¶ci, szacunku oraz wszechstronnej aktywizacji spo³ecznej dzieci (np. jego...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
275 Ft
Janusz Korczak - Król Maciu¶ na wyspie bezludnej [eKönyv: epub, mobi]

Król Maciu¶ na wyspie bezludnej [eKönyv: epub, mobi]

Janusz Korczak

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Janusz KorczakW³a¶c. Henryk Goldszmit.Z wykszta³cenia i zawodu lekarz, zas³yn±³ jako pedagog i psycholog dzieciêcy, twórca niezwykle nowatorskiego systemu wychowawczego, opartego na zasadach demokracji, szczero¶ci, szacunku oraz wszechstronnej aktywizacji spo³ecznej dzieci (np. jego...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
275 Ft
Janusz Korczak - Król Maciu¶ Pierwszy [eKönyv: epub, mobi]

Król Maciu¶ Pierwszy [eKönyv: epub, mobi]

Janusz Korczak

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Janusz KorczakW³a¶c. Henryk Goldszmit.Z wykszta³cenia i zawodu lekarz, zas³yn±³ jako pedagog i psycholog dzieciêcy, twórca niezwykle nowatorskiego systemu wychowawczego, opartego na zasadach demokracji, szczero¶ci, szacunku oraz wszechstronnej aktywizacji spo³ecznej dzieci (np. jego...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
275 Ft
Lange Antoni - Lenora [eKönyv: epub, mobi]

Lenora [eKönyv: epub, mobi]

Lange Antoni

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Antoni LangePoeta, prozaik, t³umacz.Pochodzi³ z rodziny ¿ydowskiej inteligencji. Ojciec poety, polskipatriota, bra³ udzia³ w powstaniu listopadowym. Antoni wyniós³ z domukult poezji romantycznej.Usuniêty przez w³adze carskie ze studiów na Wydziale PrzyrodniczymUniwersytetu Warszawskiego...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
137 Ft
Georg Büchner - Leonce i Lena [eKönyv: epub, mobi]

Leonce i Lena [eKönyv: epub, mobi]

Georg Büchner

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Georg BüchnerNiemiecki dzia³acz rewolucyjny, przyrodnik, pisarz i dramaturg okresu romantyzmu; jako literat zas³yn±³ dopiero w XX wieku.Pochodzi³ z rodziny lekarzy, cenionych chirurgów, kontynuuj±c wiêc tradycjê rodzinn±, po ukoñczeniu gimnazjum rozpocz±³ w 1831 r. studia medyczne na...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
137 Ft
Didziuliene-Zmona Liudvika - Lietuvaites [eKönyv: epub, mobi]

Lietuvaites [eKönyv: epub, mobi]

Didziuliene-Zmona Liudvika

Sikeres rendelés után azonnal letölthető.
eKönyv
Liudvika Did¾iulien?-®monaPseudonim literacki - ®mona.Litewska pisarka, dzia³aczka spo³eczna.Matka dziesiêciorga dzieci (z których dwoje zmar³o w wieku niemowlêcym). L. Did¾iulien? uczy³a siê prywatnie, dlatego bardzo wcze¶nie zaczê³a czytaæ i pisaæ. W 1876 r. wysz³a za m±¿ za...
Megjelenés:
2016. augusztus 16.
137 Ft
oldal:3 1 | 2 | 3

Minden jog fenntartva © 1999-2012 Líra Könyv Zrt.
A weblapon található információk közzétételéhez, másolásához a működtetők írásbeli beleegyezése szükséges.
Powered by Infosystem s.r.o.. Minden jog fenntartva.
mobil nézet